CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Mã QR Code
1 2.000954.000.00.00.H16 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
2 2.002036.000.00.00.H16 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp Quốc tịch
3 1.000404.000.00.00.H16 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật
4 1.000390.000.00.00.H16 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật