CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 99 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Mã QR Code Thao tác
91 1.009443.000.00.00.H16 Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu Sở Giao thông Vận tải Đường thủy
92 1.009445.000.00.00.H16 Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Đường thủy
93 1.009442.000.00.00.H16 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Đường thủy
94 1.002883.000.00.00.H16 Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
95 1.008029.000.00.00.H16 Cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
96 1.008028.000.00.00.H16 Cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
97 2.002287.000.00.00.H16 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
98 1.008027.000.00.00.H16 Cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
99 1.010708.000.00.00.H16 Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Sở Giao thông Vận tải Đường bộ