CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 39 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 2.001171.000.00.00.H16 Cho phép họp báo trong nước (địa phương) Báo chí
17 1.000067.000.00.00.H16 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng (địa phương)) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
18 1.000073.000.00.00.H16 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
19 2.001728.000.00.00.H16 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (cấp địa phương) Xuất Bản
20 1.003659.000.00.00.H16 Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính
21 1.010902.000.00.00.H16 Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp Tỉnh) Bưu chính
22 2.001666.000.00.00.H16 Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng (địa phương) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
23 2.001681.000.00.00.H16 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (địa phương) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
24 2.001732.000.00.00.H16 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (cấp địa phương) Xuất Bản
25 2.001740.000.00.00.H16 Đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương) Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
26 1.004640.000.00.00.H16 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
27 1.003687.000.00.00.H16 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính
28 2.001684.000.00.00.H16 Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (địa phương) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
29 2.001766.000.00.00.H16 Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
30 1.004637.000.00.00.H16 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí