CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 39 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 1.003633.000.00.00.H16 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (cấp tỉnh) Bưu chính
32 1.003729.000.00.00.H16 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất Bản
33 1.004379.000.00.00.H16 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Bưu chính
34 2.001584.000.00.00.H16 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất Bản
35 2.001737.000.00.00.H16 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương) Xuất Bản
36 1.003888.000.00.00.H16 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài (địa phương) Báo chí
37 2.001594.000.00.00.H16 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất Bản
38 1.005452.000.00.00.H16 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (địa phương) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
39 1.003114.000.00.00.H16 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất Bản