CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 103 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Mã QR Code
76 1.002168.000.00.00.H16 Hồ sơ khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần Sở Y tế Giám định y khoa
77 2.000655.000.00.00.H16 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Sở Y tế Y tế Dự phòng
78 1.001884.000.00.00.H16 Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
79 1.004529.000.00.00.H16 Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Dược phẩm
80 1.002191.000.00.00.H16 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
81 1.002182.000.00.00.H16 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
82 1.002111.000.00.00.H16 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
83 1.002097.000.00.00.H16 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
84 1.002073.000.00.00.H16 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
85 1.002058.000.00.00.H16 Cấp giấy phép hoạt động đối với khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo với trạm xá, trạm y tế cấp xã Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
86 1.002037.000.00.00.H16 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
87 1.002015.000.00.00.H16 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
88 1.001893.000.00.00.H16 Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc Sở Y tế Dược phẩm
89 1.002000.000.00.00.H16 Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
90 1.001987.000.00.00.H16 Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh