CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 108 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
106 1.001058.000.00.00.H16 Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên Khám bệnh, chữa bệnh
107 1.001595.000.00.00.H16 Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
108 1.002035.000.00.00.H16 Kiểm tra và công nhận thành thạo ngôn ngữ trong hành nghề dược Dược phẩm