Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 4 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
1
 • Thành phần hồ sơ cấp phép tài liệu không kinh doanh
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • Lường Thị Tuyết Lê
 • Vào lúc 14:37:51 ngày 17/05/2024
Chi tiết
2
 • test
 • Ban quản lý DA đầu tư XD các Công trình dân dụng và công nghiệp
 • quang
 • Vào lúc 08:09:29 ngày 08/09/2020
Chi tiết
3
 • tesst
 • Ban quản lý DA đầu tư XD các Công trình dân dụng và công nghiệp
 • quang
 • Vào lúc 07:59:12 ngày 08/09/2020
Chi tiết
4
 • Thủ tục nộp thông báo thực hiện khuyến mãi qua mạng
 • Sở Công thương
 • Nguyễn Xuân Đạt
 • Vào lúc 15:31:54 ngày 20/10/2016
Chi tiết