STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.12.H16-221003-0001 03/10/2022 14/11/2022 04/01/2023
Trễ hạn 37 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV HÓA CHẤT ĐỨC GIANG - ĐẮK NÔNG Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
2 000.00.12.H16-220808-0004 08/08/2022 20/09/2022 04/01/2023
Trễ hạn 76 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG ĐẮK N'DRUNG ĐẮK NÔNG Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
3 000.00.12.H16-220909-0001 09/09/2022 21/10/2022 04/01/2023
Trễ hạn 53 ngày.
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
4 000.00.12.H16-230214-0001 14/02/2023 20/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GDTX HUYỆN ĐẮK SONG Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
5 000.00.12.H16-220914-0001 14/09/2022 26/10/2022 04/01/2023
Trễ hạn 50 ngày.
CONG TY TNHH MTV SẢN XUẤT &TM NGỌC MỸ KIM Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
6 000.00.12.H16-220915-0001 15/09/2022 09/02/2023 22/02/2023
Trễ hạn 9 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG ĐẮK N'DRUNG ĐẮK NÔNG Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
7 000.00.12.H16-220921-0002 21/09/2022 02/11/2022 04/01/2023
Trễ hạn 45 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHĂN NUÔI QUẢNG PHÚ Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
8 000.00.12.H16-220928-0004 28/09/2022 09/11/2022 04/01/2023
Trễ hạn 40 ngày.
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM HẢI Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
9 000.00.12.H16-221102-0002 02/11/2022 26/12/2022 02/03/2023
Trễ hạn 48 ngày.
UBND HUYỆN ĐẮK MIL Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
10 000.00.12.H16-221103-0004 03/11/2022 03/01/2023 04/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
UBND HUYỆN ĐẮK GLONG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
11 000.00.12.H16-221103-0005 03/11/2022 03/01/2023 04/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
UBND HUYỆN ĐẮK GLONG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
12 000.00.12.H16-230104-0005 04/01/2023 02/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN VŨ LUÂN Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
13 000.00.12.H16-230105-0001 05/01/2023 03/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 7 ngày.
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC VINH Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
14 000.00.12.H16-220906-0004 06/09/2022 28/10/2022 02/03/2023
Trễ hạn 89 ngày.
UBND HUYỆN KRÔNG NÔ Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
15 000.00.12.H16-230109-0002 09/01/2023 10/01/2023 11/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BAN QUẢN LÝ KHU NN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
16 000.00.12.H16-230109-0003 09/01/2023 07/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN XUYÊN Á Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
17 000.00.12.H16-221109-0003 09/11/2022 02/01/2023 04/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
18 000.00.12.H16-230214-0003 14/02/2023 15/02/2023 16/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN TẤN THÀNH ( LA THỊ PHƯỢNG) Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
19 000.00.12.H16-230116-0001 16/01/2023 17/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK GLONG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
20 000.00.12.H16-220816-0002 16/08/2022 05/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 22 ngày.
UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
21 000.00.12.H16-220916-0002 16/09/2022 09/11/2022 02/03/2023
Trễ hạn 81 ngày.
UBND HUYỆN KRÔNG NÔ Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
22 000.00.12.H16-221117-0004 17/11/2022 09/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 18 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI LONG ĐỨC Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
23 000.00.12.H16-220718-0004 18/07/2022 07/10/2022 02/03/2023
Trễ hạn 104 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THIÊN TRUNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
24 000.00.12.H16-221021-0002 21/10/2022 14/12/2022 02/03/2023
Trễ hạn 56 ngày.
UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
25 000.00.12.H16-230322-0003 22/03/2023 23/03/2023 27/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN DUNG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
26 000.00.12.H16-220830-0002 30/08/2022 25/10/2022 02/03/2023
Trễ hạn 92 ngày.
UBND HUYỆN ĐẮK SONG Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
27 000.00.12.H16-230223-0002 23/02/2023 24/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỒ THỊ TÂM Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC