Thống kê theo lĩnh vực của Ban giám đốc Sở công thương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Lưu thông hàng hóa trong nước 80 80 76 0 100 %
Xúc tiến thương mại 18 18 16 0 100 %
Quản lý bán hàng đa cấp 11 11 10 0 100 %
An toàn thực phẩm 11 11 10 0 100 %
Vật liệu nổ công nghiệp 2 2 2 0 100 %
An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện 2 0 0 2 0 %