Thống kê theo lĩnh vực của Phòng kinh tế đối ngoại Sở KHĐT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đầu tư 60 22 17 38 36.7 %