Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Quảng Tín

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 486 486 441 0 100 %
Hộ tịch 387 387 371 0 100 %
Đất đai 74 47 44 27 63.5 %
Bảo trợ xã hội 39 38 38 1 97.4 %
GD đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác 2 0 0 2 0 %
Phòng chống tệ nạn xã hội 1 1 1 0 100 %