Thống kê theo lĩnh vực của UBND Phường Nghĩa Tân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 158 158 152 0 100 %
Chứng thực 135 135 134 0 100 %
Đất đai 23 16 15 7 69.6 %
Bảo trợ xã hội 2 2 2 0 100 %