CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 656 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 Mức độ 3 Cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
2 Mức độ 3 Cho phép họp báo (trong nước) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
3 Mức độ 3 Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
4 Mức độ 3 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
5 Mức độ 3 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
6 Mức độ 3 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
7 Mức độ 3 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
8 Mức độ 3 Đăng ký hoạt động cơ sở in Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
9 Mức độ 3 Cấp Giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
10 Mức độ 3 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
11 Mức độ 3 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
12 Mức độ 3 Cấp lại Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
13 Mức độ 3 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
14 Mức độ 3 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật Cấp Quận/huyện Trợ giúp pháp lý
15 Mức độ 4 Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Biểu diễn nghệ thuật