Đến tháng 6
Tỉnh Đắk Nông đã giải quyết

97,6 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 07/06/2023)