Đến tháng 4
Tỉnh Đắk Nông đã giải quyết

94.4 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 19/04/2019)