Đến tháng 5
Tỉnh Đắk Nông đã giải quyết

97.1 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 26/05/2019)