Đến tháng 7
Tỉnh Đắk Nông đã giải quyết

97,3 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 20/07/2024)