Đến tháng 12
Tỉnh Đắk Nông đã giải quyết

96,6 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 11/12/2023)