Đến tháng 6
UBND Huyện Đăk Song đã giải quyết

98,5 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 15/06/2024)