Đến tháng 10
Tỉnh Đắk Nông đã giải quyết

96,4 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 01/10/2023)