Đến tháng 12
Tỉnh Đắk Nông đã giải quyết

98,2 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 06/12/2021)