Đến tháng 5
Tỉnh Đắk Nông đã giải quyết

97,8 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 19/05/2024)