Tìm thấy 3699 thủ tục

Mức độ 2
Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Mức độ 2
Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí
Mức độ 2
Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương
Mức độ 2
Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu
Mức độ 2
Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
Mức độ 2
Thành lập Hội công chứng viên
Mức độ 2
Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
Mức độ 2
Hợp nhất Văn phòng công chứng
Mức độ 2
Sáp nhập Văn phòng công chứng
Mức độ 2
Thành lập Văn phòng công chứng
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.
Mức độ 2
​Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới
Mức độ 2
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)
Loading...