CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 10 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 3.000001.000.00.00.H16 Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) Điện
2 3.000097.000.00.00.H16 Thay đổi mục đích sử dụng điện Điện
3 3.000101.000.00.00.H16 Gia hạn hợp đồng mua bán điện Điện
4 3.000102.000.00.00.H16 Chấm dứt hợp đồng mua bán điện Điện
5 3.000096.000.00.00.H16 Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm Điện
6 3.000002.000.00.00.H16 Cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV) Điện
7 3.000100.000.00.00.H16 Thay đổi thông tin đã đăng ký Điện
8 3.000095.000.00.00.H16 Thay đổi công suất sử dụng điện/ thay đổi loại công tơ Điện
9 3.000103.000.00.00.H16 Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện Điện
10 3.000099.000.00.00.H16 Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện Điện