CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 12 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.001963.000.00.00.H16 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Đường bộ
2 2.001919.000.00.00.H16 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác Đường bộ
3 1.000028.000.00.00.H16 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Đường bộ
4 1.001577.000.00.00.H16 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia Đường bộ
5 1.002877.000.00.00.H16 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Đường bộ
6 1.002869.000.00.00.H16 Cấp lại Giấy phép liên vận qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam Đường bộ
7 1.002286.000.00.00.H16 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào, Campuchia Đường bộ
8 1.002268.000.00.00.H16 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Đường bộ
9 1.002063.000.00.00.H16 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào Đường bộ
10 1.001735.000.00.00.H16 Cấp Giấy phép xe tập lái Đường bộ
11 1.001751.000.00.00.H16 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Đường bộ
12 1.001765.000.00.00.H16 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Đường bộ