CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.005419.000.00.00.H16 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư. Quản lý công sản
2 1.005427.000.00.00.H16 Quyết định tiêu huỷ tài sản công Quản lý công sản
3 1.005434.000.00.00.H16 Thủ tục Mua quyển hóa đơn Quản lý công sản