CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 49 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.000992.000.00.00.H16 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực
2 1.000755.000.00.00.H16 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Đất đai
3 2.000373.000.00.00.H16 Thủ tục công nhận hòa giải viên Hòa giải cơ sở
4 2.000620.000.00.00.H16 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước
5 2.001283.000.00.00.H16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Lưu thông hàng hóa trong nước
6 1.003141.000.00.00.H16 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
7 2.000794.000.00.00.H16 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao
8 1.001612.000.00.00.H16 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
9 2.001927.000.00.00.H16 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Thanh tra
10 2.002409.000.00.00.H16 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Thanh tra
11 1.003702.000.00.00.H16 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
12 2.000333.000.00.00.H16 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Hòa giải cơ sở
13 2.000806.000.00.00.H16 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
14 2.001270.000.00.00.H16 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Lưu thông hàng hóa trong nước
15 2.001827.000.00.00.H16 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Nông nghiệp