CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Mã QR Code
1 1.005419.000.00.00.H16 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư. Sở Tài chính Quản lý công sản
2 1.005434.000.00.00.H16 Thủ tục Mua quyển hóa đơn Sở Tài chính Quản lý công sản