STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.05.H16-220110-0001 10/01/2022 01/04/2022 01/04/2024
Trễ hạn 518 ngày.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH GOLF GIA NGHĨA Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
2 000.00.05.H16-220225-0001 25/02/2022 20/04/2022 01/04/2024
Trễ hạn 505 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÀN HƯƠNG VIỆT NAM Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
3 000.00.05.H16-220318-0004 18/03/2022 25/05/2022 01/04/2024
Trễ hạn 480 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV ESG VIET LAND Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
4 000.00.05.H16-220406-0001 06/04/2022 05/05/2022 01/04/2024
Trễ hạn 494 ngày.
CÔNG TY CP VINA MACCA Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
5 000.00.05.H16-220606-0001 06/06/2022 06/07/2022 01/04/2024
Trễ hạn 450 ngày.
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP NSN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
6 000.00.05.H16-220715-0001 15/07/2022 15/08/2022 01/04/2024
Trễ hạn 422 ngày.
LIÊN DANH HỢP TÁC XÃ NGHĨA TRUNG - CÔNG TY CP HÀ ĐÔ 23 Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
7 000.00.05.H16-220721-0002 21/07/2022 19/08/2022 01/04/2024
Trễ hạn 418 ngày.
CÔNG TY TNHH ADC Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
8 000.00.05.H16-220729-0001 29/07/2022 30/08/2022 01/04/2024
Trễ hạn 411 ngày.
CÔNG TY CP VIAORGANIX VIỆT NAM Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
9 000.00.05.H16-221003-0001 03/10/2022 31/10/2022 01/04/2024
Trễ hạn 368 ngày.
CÔNG TY TNHH DT 48 ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
10 000.00.05.H16-221013-0001 13/10/2022 11/11/2022 01/04/2024
Trễ hạn 359 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM HOA SEN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
11 000.00.05.H16-221115-0001 15/11/2022 13/12/2022 01/04/2024
Trễ hạn 337 ngày.
CÔNG TY TNHH ASIA ENERGY Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
12 000.00.05.H16-221115-0002 15/11/2022 14/12/2022 04/04/2024
Trễ hạn 339 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG ĐẮK N'DRUNG ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
13 000.00.05.H16-221115-0003 15/11/2022 14/12/2022 04/04/2024
Trễ hạn 339 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG ĐẮK N'DRUNG ĐẮK NÔNG - 1 Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
14 000.00.05.H16-221121-0001 21/11/2022 27/04/2023 01/04/2024
Trễ hạn 240 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GIA NGHĨA Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
15 000.00.05.H16-221229-0001 29/12/2022 06/02/2023 03/04/2024
Trễ hạn 300 ngày.
CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI NAM TIẾN PHÁT Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
16 000.00.05.H16-221229-0002 29/12/2022 06/02/2023 03/04/2024
Trễ hạn 300 ngày.
CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI PHÁT TÀI LỘC Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
17 000.00.05.H16-221229-0004 29/12/2022 07/02/2023 03/04/2024
Trễ hạn 299 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MINH HƯNG ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
18 000.00.05.H16-221229-0007 29/12/2022 07/02/2023 03/04/2024
Trễ hạn 299 ngày.
CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI TRẦN NGUYỄN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
19 000.00.05.H16-221229-0005 29/12/2022 07/02/2023 03/04/2024
Trễ hạn 299 ngày.
CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI THẢO NGUYÊN GREEN FARM Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
20 000.00.05.H16-221229-0006 29/12/2022 07/02/2023 03/04/2024
Trễ hạn 299 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI LÂM THỊNH PHÁT Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
21 000.00.05.H16-230103-0001 03/01/2023 04/04/2023 03/04/2024
Trễ hạn 259 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN XUYÊN Á Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
22 000.00.05.H16-230512-0001 12/05/2023 09/06/2023 01/04/2024
Trễ hạn 210 ngày.
CÔNG CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369 Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
23 000.00.05.H16-230517-0002 17/05/2023 15/06/2023 01/04/2024
Trễ hạn 206 ngày.
CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI MINH PHÚ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
24 000.00.05.H16-230517-0003 17/05/2023 15/06/2023 01/04/2024
Trễ hạn 206 ngày.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CHĂN NUÔI HƯNG PHÚ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
25 000.00.05.H16-230524-0001 24/05/2023 05/01/2024 01/04/2024
Trễ hạn 61 ngày.
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG SƠN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
26 000.00.05.H16-230524-0002 24/05/2023 07/06/2023 04/04/2024
Trễ hạn 215 ngày.
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ - ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
27 000.00.05.H16-230608-0001 08/06/2023 07/07/2023 01/04/2024
Trễ hạn 190 ngày.
ĐỖ QUÔC HUY Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
28 000.00.05.H16-230620-0001 20/06/2023 02/04/2024 04/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
CÔNG TY TNHH DVTM DŨNG THẢO Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
29 000.00.05.H16-230707-0001 07/07/2023 07/08/2023 15/03/2024
Trễ hạn 158 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HIỂU VỀ TRÁI TIM Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
30 000.00.05.H16-230823-0001 23/08/2023 28/03/2024 04/04/2024
Trễ hạn 5 ngày.
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỲNH MAI Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
31 000.00.05.H16-230829-0001 29/08/2023 28/09/2023 01/04/2024
Trễ hạn 131 ngày.
CÔNG TY TNHH SƠN TRUNG KIM Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
32 000.00.05.H16-230913-0001 13/09/2023 12/10/2023 01/04/2024
Trễ hạn 121 ngày.
CÔNG TY CP ĐT VÀ QUẢN LÝ ĐIỆN ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
33 000.00.05.H16-231108-0001 08/11/2023 06/12/2023 01/04/2024
Trễ hạn 82 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH NGUYÊN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
34 000.00.05.H16-231205-0002 05/12/2023 04/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CHĂN NUÔI HƯNG PHÚ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
35 000.00.05.H16-231205-0003 05/12/2023 04/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI MINH PHÚ Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
36 000.00.05.H16-231206-0002 06/12/2023 04/01/2024 01/04/2024
Trễ hạn 62 ngày.
NGUYỄN TẤN THIỆN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
37 000.00.05.H16-240115-0001 15/01/2024 29/01/2024 15/03/2024
Trễ hạn 34 ngày.
CÔNG TY CP CÀ PHÊ ARABICA VIỆT NAM Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC
38 000.00.05.H16-240411-0001 11/04/2024 13/05/2024 15/05/2024
Trễ hạn 2 ngày.
CÔNG TY TNHH TRƯỜNG PHÁT TÂY NGUYÊN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC