Thống kê theo lĩnh vực của Chi cục thuế huyện Đăk Song

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 1962 1797 1771 165 91.6 %