Thống kê theo lĩnh vực của Lãnh đạo UBND Huyện Đăk Rlấp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 432 283 266 149 65.5 %
Bảo trợ xã hội 145 128 124 17 88.3 %
Hộ tịch 125 118 84 7 94.4 %
Thi đua - Khen thưởng 53 53 53 0 100 %
Hoạt động Xây dựng 40 39 39 1 97.5 %
Văn hóa 11 11 11 0 100 %