Thống kê theo lĩnh vực của UBND TT Kiến Đức

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 184 184 171 0 100 %
Bảo trợ xã hội 11 10 10 1 90.9 %
Đất đai 10 3 3 7 30 %