Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Hưng Bình

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 50 41 40 9 82 %
Hộ tịch 11 7 7 4 63.6 %
Bảo trợ xã hội 7 7 7 0 100 %