Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Kiến Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 307 300 238 7 97.7 %
Chứng thực 232 224 84 8 96.6 %
Đất đai 31 22 21 9 71 %
Bảo trợ xã hội 19 10 8 9 52.6 %
Người có công 1 1 1 0 100 %