Thống kê theo lĩnh vực của UBND Phường Nghĩa Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 40 40 31 0 100 %
Chứng thực 27 27 26 0 100 %
Đất đai 13 7 7 6 53.8 %
Bảo trợ xã hội 3 2 2 1 66.7 %